xxxxx
wyszukaj produkt:
login
hasło
 
W celu rozpoczęcia współpracy z firmą
Flosta Sp. z o. o. należy przesłać do siedziby firmy:
Dział Obsługi Klientów
Flosta Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1
lub na fax 015 813 68 68
lub na adres e-mail dok@flosta.pl
- decyzję naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP,
- zaświadczenie urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON,
- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dla firm posiadających osobowość prawną (KRS nie starszy niż 3 miesiące) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych (w przypadku spółki, wszystkich wspólników).
Zasady i formy płatności:
1. Transakcje gotówkowe:
Pierwsze i kolejne zamówienia są rozliczane gotówkowo (wyjątek punkt 2).
Transakcje gotówkowe odbywają się na zasadzie przedpłat lub pobrań na kwotę zamówienia, która jest uiszczana w formie przelewu przed wysyłką lub płatna przy odbiorze przesyłki firmie kurierskiej.
2. Odroczony termin płatności i limit kredytowy:
Jeśli firma preferuje bezgotówkową formę płatności może się starać o przyznanie limitu kredytowego i odroczonego terminu płatności. W tym celu należy wypełnić wniosek o nadanie statusu Partnera Handlowego i wraz z w/w dokumentami odesłać na mail, fax lub adres pocztowy. Na podstawie wniosku zostanie sporządzona Umowa Handlowa, która po podpisaniu przez obie strony daje możliwość odroczenia terminu płatności i przyznania limitu kredytowego dla Klienta.

Wielkość przyznanego limitu kredytowego zależy od:

- wysokości zamówień,
- terminowości regulowania płatności,
- czasu prowadzenia działalności gospodarczej.
Limit kredytowy i odroczony termin płatności mogą zostać zawieszone, jeżeli firma nie będzie terminowo wywiązywać się z płatności wobec Flosta Sp. z o.o.
Numery rachunków bankowych
Płatności prosimy kierować na:
FLOSTA Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1
***
INVEST-BANK S.A.
88 1680 1105 0000 3000 1470 9821
***
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
PLN
22 2490 0005 0000 4520 6435 3206
EURO
20 2490 0005 0000 4600 1584 2300
***
Dział Obsługi Klientów: